تصورات غلط در یادگیری زبان دوم

تصورات غلط در یادگیری زبان دوم مقاله : یادگیری یک زبان خارجی، زمان و انگیزه بسیاری می‌طلبد. دلایل خوبی باید وجود داشته باشد تا شما تشویق به یادگرفتن زبانی غیر از زبان مادری‌تان بشوید. برخی مردم که قصد مهاجرت دارند، تلاش می کنند زبان کشور مقصد یا بین المللی را آموخته تا در مراحل مهاجرت و زندگی در کشور مورد نظرشان دچار مشکل نشوند، اما برخی دیگر مقاصدی چون تجارت، سفر تفریحی، کسب اطلاع از فرهنگ کشورهای دیگر یا اشاعه افکار خود به فرهنگ های دیگر را دارند و در این راه متحمل زحماتی می شوند. ...
بیشتر

باید مجازاتی بازدارنده برای جرم «خیانت در ترجمه» داشته باشیم

باید مجازاتی بازدارنده برای جرم «خیانت در ترجمه» داشته باشیم
باید مجازاتی بازدارنده برای جرم «خیانت در ترجمه» داشته باشیم رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی گفت: باید نهادی نظارتی وجود داشته باشد تا مترجم هایی را که خیانت می کنند با جریمه مجازات کند. به گزارش قدس آنلاین،برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع امانت در ترجمه با حضور هرمز رشدیه مترجم رسمی‌دادگستری و ارتباط تلفنی با رسول اسماعیل زاده دوزال رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی‌از آنتن رادیو گفتگو پخش شد. در ابتدای این برنامه رشدیه به تعریف امان...
بیشتر

بازدید مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 قم از زبانکده عرفان

بازدید مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 قم از زبانکده عرفان در تاریخ سه شنبه 7/9/1396 مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 4 قم، جناب آقای فیض به همراه معاونان و تعدادی از همکارانشان از شعبه 2 زبانکده عرفان بازدیدی داشتند. در این بازدید یکی از جلسات اداری مربوط به اداره ناحیه 4 برگزار گردید. در پایان جلسه، سید روح الله حمزه زاده موسوی ضمن عرض خیر مقدم به همکاران و مسوولان محترم، در مورد مسائل و مشکلات آموزشگاه چند دقیقه ای صحبت کردند.        
بیشتر

حروف اختصاری پر کاربرد

حروف اختصاری پر کاربرد 1. ASAP – as soon as possible در اولین فرصت ممکن 2. B/C – because زیرا 3. BRB – be right back الان برمیگردم 4. BTW – by the way راستی 5. CYE – check your email ایمیلت را چک کن 6. FYI – for your information واسه اطلاع شما 7. GM – good morning صبح بخیر 8. GN – good night شب خوش 9. HTH – hope this helps امیدوارم این کمک کند 10. IDK – I don’t know نمی دانم 11. IIRC – if I remember correctly اگر درست خاطرم باشد 12. IMHO – in my honest opinion صادقانه بگم...
بیشتر

The Arba’een Pilgrimage

The Arba'een Pilgrimage is the world's largest public gathering that is held every year. This Ziyarah is held at the end of the 40-day mourning period following Ashura, the religious ritual for the commemoration of the Prophet Mohammad's grandson Husayn ibn Ali's death in 680. Arba'een marks a "pivotal event in history" in which the pilgrims make their journey to Karbala on foot, where Husayn ibn Ali, the third Imam of Shia, and his army were killed and beheaded by the army of Yazid I. Some of t...
بیشتر

“The greatest gift is Love”

"The greatest gift is Love" A woman came out of her house and saw 3 old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them. She said, “I don’t think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat.” “Is the man of the house home?”, they asked.  “No”, she said. “He’s out.”  “Then we cannot come in”, they replied. In the evening when her husband came home, she told him what had happened.  “Go tell them I am home and invite them in!” ...
بیشتر

Boy’s Weakness

Boy's Weakness A 10-year-old boy decided to study judo despite the fact that he had lost his left arm in a devastating car accident. The boy began lessons with an old Japanese judo master. The boy was doing well, so he couldn't understand why, after three months of training the master had taught him only one move. "Sensei,"(Teacher in Japanese) the boy finally said, "Shouldn't I be learning more moves?" "This is the only move you know, but this is the only move you'll ever need to know," the s...
بیشتر

The Ugly Duckling

The ugly duckling Mummy Duck lived on a farm. In her nest, she had five little eggs and one big egg. One day, the five little eggs started to crack.  Five pretty, yellow baby ducklings came out. Then the big egg started to crack. One big, ugly duckling came out. Nobody wanted to play with him. ‘Go away,’ said his brothers and sisters. ‘You’re ugly!’ The ugly duckling was sad. So he went to find some new friends. ‘Go away!’ said the sheep. ‘Go away!’ said the cow. ‘Go away!’ said the horse. N...
بیشتر

چند اصطلاح با under

چند اصطلاح با 'under' ‏under study مورد بررسی و مطالعه ‏under condition تحت شرايط ‏under pressure تحت فشار ‏under observation تحت نظارت ‏under close observation تحت نظارت شديد ‏under influence زير نفوذ ‏under impression تحت تاثير ‏under construction در دست ساخت ‏under discussion تحت بررسى ‏under control تحت کنترل ‏under education تحت تعليم ‏under supervision تحت نظارت ‏under protection تحت مراقبت ‏under police protection تحت مراقبت پليس ‏under heavy police protection...
بیشتر

چند اصطلاح عامیانه و جالب در زبان انگلیسی

Rolly polly تپل مپلی ،گرد و قلقلی Humpty dumpty کوتوله موتوله Higgldy piggldy شلوغ پلوغ Hotch potch قاطی پاطی Willy nilly خواه ناخواه Shilly shally شل و ول Wishy washy آبکی , شلکی Rosy posy گل منگلی Lovey dovey عشقی مشقی Flip flap شیر یاخط کردن  
بیشتر