رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

رادیو عرفان - عمومی

Erfan Radio Podcast 26

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه» صدا: محمد رضا رضائیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 25

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران» صدا: احمد دباغ مهدی شعبانی میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 24

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟» صدا: سید حسین سلطانیان مائده فهیمی میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 23

پادکست رادیویی با موضوع کلیدهای طلایی برای رسیدن به یک شخصیت مثبت در جامعه صدا: مریم امیری مهدی شعبانی میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 22

پادکست رادیویی با موضوع خلاقیت صدا: سید حسین سلطانیان مهدی شعبانی ملیکا موسوی (زبان‌آموز زبانکده عرفان) میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 17

آموزش گرامر به زبان ساده (Future Continuous) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان  

Erfan Radio Podcast 16

آموزش گرامر به زبان ساده (Future Perfect) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 15

آموزش کرامر به زبان ساده (Simple Future) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 14

آموزش گرامر به زبان ساده (Simple Past) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 13

آموزش گرامر به زبان ساده (Past Perfect Continuous) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 12

نحوه نوشتن پاراگراف در زبان انگلیسی صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 11

آموزش گرامر به زبان ساده (Past Continuous) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 9

آموزش گرامر به زبان ساده (Past Perfect) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 8

آموزش کاربرد حروف اضافه صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 7

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect Continuous) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 6

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 5

آموزش دوره‌ای مهارت Speaking صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری زبانکده عرفان  

Erfan Radio Podcast 4

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Continuous) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری زبانکده عرفان

Erfan Radio Podcast 3

آموزش گرامر به زبان ساده (Simple Present) صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری زبانکده عرفان

Erfan Radio Podcast 2

آموزش یادکیری زبان انگلیسی از طریق فیلم صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان

Erfan Radio Podcast 1

راهنمای خرید یک دیکشنری خوب صدا: سید حسین سلطانیان میکس: حسن نادری رادیو عرفان