رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

English Vocabulary Organizer

کتاب English Vocabulary Organizer یکی از بهترین و مناسب‌ترین کتاب‌های تقویت دایره لغات در زبان انگلیسی می‌باشد. با آن که از تاریخ چاپ این کتاب مدت‌ها می‌گذرد، اما هنوز یکی از نامی‌ترین کتاب‌های خودآموز در دنیاست.

این کتاب با ارائه لغات در زمینه‌ها و موضوعات مشخص و همچنین آموزش ریشه‌یابی و ساخت لغات در زبان انگلیسی می‌تواند کمک شایانی به شما در ارائه مطالب، خواندن و درک‌ مطالب داشته باشد.

مطالب مرتبط