رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

فعل {verb)

فعل Verb

فعل چیست؟ مهمترین قسمت در زبان انگلیسی می باشد، حتی کوتاهترین جملات دارای فعل هستند. شما می توانید یک جمله یک کلمه ای به کمک فعل بسازید برای مثال

go! Stop! Sit!

برخی از افعال انجام کاری را می رسانند که به آنها action word می گوییم

برای مثال: run  دوییدن drive  رانندگی کردن drink نوشیدن

برخی به این صورت نیستن و وضعیت و یا وجود چیزی را می رسانند و به آنها State word می گوییم.

برای مثال: agree  موافقت کردن believe باور داشتن doubt شک داشتن

نکته اول: یک فعل همیشه دارای فاعل هست برای مثال

Ali plays guitar

   فاعل هست Ali در این جمله

 فعل می باشد play و  

نکته دوم: فعل های بر خلاف دیگر کلمات برای مثال: صفات، قید ها، حروف اضافه و... شکل های مختلفی دارند مثلا: play

to play, play, played, plays, playing

مطالب مرتبط