رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

Phrasal Verbs Organizer

افعال دوقسمتی phrasal verbs بخش مهمی از زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند که متاسفانه در سیستم آموزشی کشور ما مورد توجه قرار نگرفته اند ، به جرات می‌توان ادعا کرد که علت بی‌حاصل بودن سالها تلاش دانش آموزان و دانشجویان در زمینه زبان عدم آشنایی با افعال ترکیبی و همچنین اصطلاحات Idioms است. کتاب حاضر اثر خوبی با دسته بندی متفاوت و همچنین تمرینات خوبی است.

مطالب مرتبط